Wenche Wiblemo

Hun er fast bostyrer i dødsbo ved Agder tingrett og har bred juridisk kompetanse med hovedvekt på følgende fagområder:

·         Arv og skifterett

·         Familierett

·         Gjeldsforhandling og akkord

·         Avtalerett

·         Arbeidsrett

·         Rettsforhold vedr. fast eiendom

·         Vergemål

·         Forvaltningsrett

·         Strafferett


Kontaktinformasjon:

 Kontoradresse: Bryggegata 30 (inngang Gierts Karis plass), 4514 Mandal.

Postadresse: Postboks 514, 4504 Mandal

Telefon direkte: 91 61 28 82

Sentralbord: 38 26 33 33

 E-mail: wenche@wiblemo.no eller wenche.wiblemo@mandalsadvokatene.no