Lene Hillesund


Lene Hillesund har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 2000 med hovedvekt på:

Arbeidsområder

·         Vergemålssaker

·         Arv og skiftesaker

·         Familesaker

·         Gjeldsforhandling og akkord

·         Testament, ektepakt og samboeravtale

·         Fremtidsfullmakt


Kontaktinformasjon:

Kontoradresse: Bryggegata 30 (inngang Gierts Karis plass), 4514 Mandal.

Postadresse: Postboks 514, 4504 Mandal

Telefon direkte: 90 97 34 28

Sentralbord: 38 26 33 33

 E-mail: lene@mandalsadvokatene.no