Halgeir Verdal

Halgeir Verdal har mer enn 25 års erfaring som advokat og dekker de fleste rettsområder. Han har betydelig erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendom, slik som eierskiftesaker, odelsrett og sameierett. Videre har han gjennom årene opparbeidet seg betydelig kompetanse på problemstillinger knyttet til deling av formue både ved skilsmisse/opphør av samboerskap og arv. Han har god kjennskap til erstatningsretten ved ting- og personskader.

Verdal har rikelig erfaring med å prosedere saker for domstolen som ikke lar seg løse i minnelighet. Han har likevel fokus på å løse tvister på et så tidlig nivå som mulig for å spare partene for unødvendige utgifter.

Arbeidsområder

·         Fast eiendom rettsforhold

·         Konsesjon og odel

·         Sameie og eierseksjon

·         Seksjonering og fradeling

·         Arbeidsrett

·         Erstatningsrett

·         Boligoppgjør, kontrakt og skjøte

·         Juridiske dokument (ektepakt, testament, samboeravtale, osv.)

·         Avtale -og kontraktsrett


Kontaktinformasjon:

Kontoradresse: Bryggegata 30 (inngang Gierts Karis plass), 4514 Mandal.

Postadresse: Postboks 514, 4504 Mandal

Telefon direkte: 90 53 12 02

Sentralbord: 38 26 33 33

 E-mail: post@advokatverdal.no